image
hl1

Zajęcia podstawowe

rounded_img

Zajęcia podstawowe dostępne są w ramach czesnego.

Ich dostępność oraz częstotliwość jest uzależniona od grupy wiekowej dzieci. W ramach zajęć podstawowych, we wszystkich grupach wiekowych, realizowany jest program dydaktyczny zgodny z podstawą programową MEN. Wspomniana podstawa programowa została dostosowana do wartości i misji przedszkola i rozszerzona o następujące zajęcia:

Dzieci rozwijają kompetencje językowe poprzez ruch, zabawę oraz działanie dlatego angielskiego w naszym przedszkolu uczymy metodą Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej. Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka obcego poprzez kontakt dziecka z lektorem. Język angielski jest używany jako drugi język komunikacji w codziennych sytuacjach oraz podczas zajęć. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on natomiast zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Przez kilka godzin tygodniowo dzieci, słyszą więc naturalne wypowiedzi lektorów, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi i aktywnie uczestniczą w interakcji językowej. Dzięki temu z łatwością przyswajają obcy język jak naturalny. Metoda immersji językowej została oceniona przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych.

Zajęcia umuzykalniające prowadzone w przedszkolu, to zajęcia podczas których dzieci muzykują tzn. śpiewają zbiorowo i indywidualnie, grają na instrumentach perkusyjnych, słuchają muzyki oraz tańczą. Szereg zabaw muzycznych pozwala na doskonały rozwój koncentracji, wyczulenie na zmiany w muzyce. Przedszkolaki zapoznają się także z instrumentami i próbują na nich grać. Zajęcia te mają na celu wprowadzenie dzieci w świat muzyki, instrumentów muzycznych oraz kształcenie poczucia rytmu.

Zadaniem zajęć jest pobudzenie wyobraźni, zachęcenie do twórczego myślenia i ekspresji, rozwinięcie umiejętności manualnych oraz zwiększenie zainteresowania sztuką. Na zajęciach dzieci stosują różnorodne techniki plastyczne mając przy tym świetną zabawę sensoryczną.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego, a także pomyślnego procesu wychowawczego. Dlatego w naszym przedszkolu chcielibyśmy wspomóc rodziców w zapewnieniu ich dzieciom tego podstawowego warunku dalszego prawidłowego i niezakłóconego rozwoju. O zdrowie dzieci dbamy dwutorowo, z jednej strony prowadząc w przedszkolu rozszerzony program edukacji zdrowotnej, z drugiej strony współpracując z lekarzami oraz specjalistami. Edukacja zdrowotna to nie tyko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, to przede wszystkim jak najpełniejsze „wyposażenie” dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę skutecznie wykorzystać. Chcemy w ten sposób umożliwić dzieciom poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów.

Zajęcia ulubione przez dzieci, obejmują zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe oraz gry zespołowe zarówno w przedszkolu jak i na świeżym powietrzu. Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy oraz koordynacji ruchowej.

Specjalne zajęcia organizowane w grupach dzieci starszych, mają na celu wprowadzenie dzieci w tajniki konstruowania gier matematycznych. Dziecko uczestnicząc w zajęciach utrwala umiejętności matematyczne, tj. uczy się respektować umowy obowiązujące w grze, planować wydarzenia, myśleć przyczynowo-skutkowo, rozwija zdolności twórcze, uczy się sportowej rywalizacji oraz doświadcza radości z wygranej i uczy się znosić porażkę. Gry matematyczne wspomagają również rozwój umiejętności społecznych.

Zajęcia mają na celu naukę dobrych manier, ogłady towarzyskiej, znajomości obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności obowiązujących w grupie rówieśniczej oraz w stosunku do wychowawców i członków rodziny.

Teatry odwiedzające nasze przedszkole, jak i te do których jeździmy, wystawiają sztuki oparte na najpiękniejszych i najpopularniejszych utworach literatury polskiej i zagranicznej. Dzieci oglądają adaptacje lektur szkolnych, legendy, opowiadania, baśnie, bajki i utwory o charakterze dydaktycznym. Mają możliwość wystąpienia na scenie razem z aktorami i współtworzenia przedstawienia, a także kreowania bajkowego świata, gdyż większość spektakli jest interaktywna. Edukacja teatralna pozwala rozwijać horyzonty myślowe, kształtuje wrażliwość na kulturę, sztukę i świat.

MetodykaGrafik zajęć