image
hl1

Edukacja zdrowotna

rounded_img

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego, a także pomyślnego procesu wychowawczego.

Dlatego w naszym przedszkolu chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na to, by wspomóc rodziców w zapewnieniu ich dzieciom tego podstawowego warunku dalszego prawidłowego i niezakłóconego rozwoju. O zdrowie dzieci chcemy dbać dwutorowo, z jednej strony prowadząc w przedszkolu rozszerzony program edukacji zdrowotnej, z drugiej strony współpracując z lekarzami oraz specjalistami. Edukacja zdrowotna to nie tyko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, to przede wszystkim jak najpełniejsze „wyposażenie” dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę skutecznie wykorzystać. Chcemy w ten sposób umożliwić dzieciom poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią im dokonywanie wyborów.

Program „Zdrowe dzieci w Balibu”

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Dzieciństwo to okres w życiu człowieka, w którym kształtują się jego postawy determinujące aktualne i przyszłe zachowania dotyczące m.in. zdrowia. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia i nawyki decydują o jego późniejszym stylu życia. Edukację zdrowotną należy rozpoczynać jak najwcześniej, wspólnie z rodzicami dziecka. Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom stanowi podstawowe zadanie, przed którym stoją nauczyciele i rodzice. Ponieważ w każdym działaniu podejmowanym w przedszkolu czy w domu, staramy się wyeliminować wszelkie zagrożenia i niebezpieczeństwa. Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci, inwencji nauczyciela oraz warunków i środków dydaktycznych. Wprowadzanie i utrwalanie treści programu będzie odbywać się w ciągu całego roku szkolnego. Treści programowe zostały uporządkowane w czterech kręgach tematycznych:


 • 1.   Ostrożne i uważne poruszanie się po sali i innych pomieszczeniach przedszkola (szatnia, łazienka)
 • 2.   Przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się w czasie pobytu w przedszkolu i na placu zabaw
 • 3.   Właściwe użytkowanie zabawek, przyborów i narzędzi
 • 4.   Bezpieczne poruszanie się po drogach i ulicach
 • 5.   Przestrzeganie zakazów dotyczących: zabaw zapałkami, zabaw w miejscach niedozwolonych, zrywania nieznanych roślin i grzybów, samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych, zimowych zabaw na zamarzniętych jeziorach, itp.
 • 6.   Znajomość własnego adresu
 • 7.   Rozumienie ostrożności w kontaktach z osobami „ obcymi”
 • 8.   Zapoznanie się z pracą policjanta oraz strażaka

 • 1.   Kulturalne zachowanie się podczas posiłków
 • 2.   Racjonalne odżywianie i jego znaczenie dla zdrowia człowieka
 • 3.   Owoce, warzywa i nabiał jako źródło witamin i pierwiastków niezbędnych młodemu człowiekowi do prawidłowego rozwoju
 • 4.   Zachowanie umiaru w jedzeniu słodyczy
 • 5.   Wspólne przygotowywanie zdrowych i pysznych posiłków

 • 1.   Dbanie o czystość całego ciała
 • 2.   Znaczenie częstego i prawidłowego mycia rąk
 • 3.   Podstawowe umiejętności dbania o czystość zębów
 • 4.   Samodzielne korzystanie z toalety
 • 5.   Wpajanie dzieciom zasad dbania o porządek wokół siebie i własnego otoczenia
 • 6.   Zapoznanie dzieci z przeznaczeniem pojemników na odpady
 • 7.   Rozumienie potrzeby odpoczynku i relaksu
 • 8.   Przyzwyczajanie do przebywania w wietrzonych pomieszczeniach

 • 1.   Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku
 • 2.   Organizowanie zabaw ruchowych i ćwiczeń z całą grupą na powietrzu
 • 3.   Codzienne prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych, gimnastyki porannej, spacerów
 • 4.   Organizowanie wycieczek, biegów, zawodów sportowych, olimpiady sportowej
 • 5.   Wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjnej w celu zapobiegania powstawaniu wad postawy