image
hl1

Zajęcia podstawowe

rounded_img

Zajęcia podstawowe dostępne są w ramach czesnego.

Ich dostępność oraz częstotliwość jest uzależniona od grupy wiekowej dzieci. W ramach zajęć podstawowych, we wszystkich grupach wiekowych, realizowany jest program opiekuńczo-wychowawczy, który został dostosowany do wartości i misji placówki. Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych zajęć podstawowych.

Dzieci rozwijają kompetencje językowe poprzez ruch, zabawę oraz działanie dlatego angielskiego w naszej placówce uczymy metodą Early Partial Immersion, czyli częściowej immersji językowej. Metoda ta polega na intuicyjnym przyswajaniu języka obcego poprzez kontakt dziecka z językiem obcym oraz z lektorem. W młodszych grupach wiekowych w naszym żłobku dzieci oswajają się z językiem angielskim na zasadzie osłuchowej, tj. piosenek i zabaw prowadzonych w tym języku. W starszych grupach poza metodą osłuchową prowadzone są również zajęcia przez lektora. Język angielski jest używany jako drugi język komunikacji w codziennych sytuacjach oraz podczas zajęć. Dzieci mogą zwracać się do lektora w mowie ojczystej, on natomiast zawsze będzie odpowiadał po angielsku. Dzieci słyszą więc naturalne wypowiedzi lektora, mają okazję do naśladowania tych wypowiedzi. Dzięki temu z łatwością przyswajają obcy język jak naturalny. Metoda immersji językowej została oceniona przez instytuty badawcze jako jedna z najbardziej skutecznych i naturalnych metod nauczania języków obcych.

Zajęcia gordonowskie to rodzaj zajęć, których celem jest nie tylko uwrażliwienie na dźwięki i muzykę, ale również zwiększenie płynności mowy oraz poprawa dykcji maluchów. Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci w wieku żłobkowym. Regularne uczestnictwo w zajęciach powoduje, że maluchy szybciej zaczynają mówić i śpiewać. O wiele chętniej poddają się zabawom improwizującym i kreatywnym niż ich rówieśnicy nie biorący udziału w tego typu zajęciach. Co ważne, zaobserwowano że dzieci dłużej skupiają się na wykonywanej czynności i znacznie łatwiej przychodzi im nauka języków obcych. Oprócz tego, gordonki usprawniają koordynację ruchową, a także są okazją do treningu umiejętności interpersonalnych.

Zadaniem zajęć jest pobudzenie wyobraźni, zachęcenie do twórczego myślenia i ekspresji, rozwinięcie umiejętności manualnych oraz zwiększenie zainteresowania sztuką. Na zajęciach dzieci stosują różnorodne techniki plastyczne mając przy tym świetną zabawę sensoryczną.

Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem jego prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego, a także pomyślnego procesu wychowawczego. Dlatego w naszym żłobku chcielibyśmy wspomóc rodziców w zapewnieniu ich dzieciom tego podstawowego warunku dalszego prawidłowego i niezakłóconego rozwoju. O zdrowie dzieci dbamy dwutorowo, z jednej strony realizując program edukacji zdrowotnej, z drugiej strony współpracując ze specjalistami. Edukacja zdrowotna to nie tyko przekazywanie wiedzy o tym, co jest korzystne lub szkodliwe dla zdrowia, to przede wszystkim jak najpełniejsze „wyposażenie” dziecka w odpowiednie umiejętności i nawyki, które pomogą tę wiedzę skutecznie wykorzystać. Chcemy w ten sposób umożliwić dzieciom poznanie odpowiednich postaw i wartości, które ułatwią im w przyszłości dokonywanie wyborów.

Zajęcia ulubione przez dzieci, obejmują zabawy ruchowe, ćwiczenia zręcznościowe oraz gry zespołowe zarówno w żłobku jak i na świeżym powietrzu. Celem zajęć jest podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy oraz koordynacji ruchowej.

Logorytmika to połączenie rytmiki z terapią logopedyczną, której celem jest stymulowanie rozwoju mowy małych dzieci. Podczas zajęć dziecko koordynuje ze sobą informacje wzrokowe, słuchowe i ruchowe, uczy się spontanicznie używać mowy, ćwiczy samokontrolę. Wszystko oprawione jest w zabawę, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również poprawia koncentrację i pamięć. Podczas zabaw i ćwiczeń pod okiem logopedy, dzieci mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów i wad wymowy. Zajęcia są dedykowane dla dzieci uczących się mówić.

Metoda ruchu rozwijającego według Weroniki Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i związku z tym możliwości ruchowych. Dziecko zaczyna mieć zaufanie do siebie, do swojego ciała, zyskuje też poczucie bezpieczeństwa. Warunkiem prowadzenia zajęć jest zabawowa, radosna atmosfera, możliwość osiągania sukcesu w każdym ćwiczeniu i wspólna satysfakcja z pokonywania trudności.

Bajkoterapia stanowi odłam biblioterapii i polega na wykorzystywaniu bajek i baśni w celach terapeutycznych, edukacyjnych czy relaksacyjnych. Dzięki tej formie zajęć dziecko poznaje kulturę, obyczaje, historię, uczy się rozumieć świat, w którym żyje, a także rozwija wyobraźnię i pogłębia swoje zainteresowania. Bajkoterapia może być również stosowana w celach terapeutycznych, ponieważ wyzwala różnego rodzaju emocje, pozwala odreagować napięcia oraz zaspokajać podstawowe potrzeby. Pozwala spojrzeć na problem z innej strony.

MetodykaGrafik zajęć