image
hl1

Cennik

rounded_img

Żłobek

Abonament

Wpisowe – 1 300 zł
Cały dzień – 2 150 zł
Pół dnia – 1 950 zł


Opieka po godz. 17.30 – 40 zł / każde rozpoczęte 30 min.

Cały dzień – pobyt w godzinach 7.30 – 17.30
Pół dnia – pobyt w godzinach 7.30 – 13.30


Wyżywienie

Dieta podstawowa – 22,00 zł / dzień
Diety z wykluczeniami – 25,00 zł / dzień

Wpisowe to jednorazowa, bezzwrotna opłata rezerwująca miejsce w żłobku, pokrywa koszty organizacji miejsca dla dziecka w placówce oraz zakup niezbędnych materiałów dydaktycznych.
Czesne to opłata miesięczna, opłacana z góry przelewem na konto placówki. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy.

Cena pobytu w żłobku obejmuje:
• Uczestnictwo w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych (zajęcia podstawowe)
• Opiekę dydaktyczną
• Opiekę psychologa

Cena pobytu nie obejmuje:
• Udziału w zajęciach dodatkowych
• Zakupu pieluch oraz nawilżanych chusteczek
• Opłaty za opiekę po godzinie 17.30.