image
hl1

Rytmika / Warsztaty umuzyklaniające

Natalia Magdziarz

rounded_img


Muzyka towarzyszy mi od dziecka. Jestem absolwentką szkoły muzycznej I i II stopnia oraz w 2019 roku ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – specjalność flet poprzeczny. Ukończyłam także kurs instruktora rytmiki niezbędny do prowadzenia zajęć z dziećmi.

Od ponad pięciu lat pracuję w przedszkolach jako instruktor rytmiki/zajęć umuzykalniających oraz prowadzę lekcje gry na flecie poprzecznym w szkole muzycznej.

Bardzo lubię pracę z dziećmi, swoje zajęcia opieram na zabawie, w której najmłodsi mogą nauczyć się koordynacji ruchowej, śpiewu, tańca, pracy w grupie oraz gry na prostych instrumentach. Staram się także uwrażliwiać i pokazywać piękno muzyki klasycznej w przystępny dla dzieci sposób.