image
hl1

Dyrektor ds. Pedagogicznych

Aleksandra Wróbel-Stradomska

rounded_img

Ukończyłam studia pedagogiczne na kierunku pedagogika specjalna, a także studia podyplomowe o następujących specjalnościach:

  • zarządzanie oświatą,
  • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,
  • wychowanie do życia rodzinie.
  • Brałam udział w licznych kursach podnoszących moje kompetencje zawodowe dotyczące zarządzania placówkami oświatowymi oraz pracownikami. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 18-letnim stażem pracy pedagogicznej, w tym 4 lata na stanowisku dyrektora przedszkola.

    Pracuję również jako metodyk języków obcych. Znam biegle język niemiecki oraz bardzo dobrze język angielski. Dzięki mojemu doświadczeniu i kwalifikacjom jestem wsparciem i mentorem dla nauczycieli i lektorów języków obcych, a personel pedagogiczny przedszkola może regularnie podnosić kwalifikacje i zdobywać kolejne stopnie awansu zawodowego.

    Prywatnie jestem mamą dwójki chłopców, lubię sporty i aktywne spędzanie czasu. Moje hobby to języki obce i dalekie podróże.