image
hl1

Psycholog dziecięcy

Agata Rymarczuk

rounded_img

Jestem absolwentka Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam podyplomowe szkolenia z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Zaburzeń Dzieci oraz z zakresu zaburzeń rozwojowych dziecka.

Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam już jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowałam z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami a także z warszawskimi szkołami podstawowymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Od kilku lat pracuję w przedszkolu na stanowisku psychologa, prowadzę Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi (w tym dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz upośledzeniem umysłowym), emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli. Współpracując z Kaliskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą prowadzę wyjazdowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodzin. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. W Pracowni Wspomagania Rozwoju Dziecka i Rodziny prowadzę terapię psychologiczną i pedagogiczną dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych, konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze. Jestem również członkiem zespołu terapii rodzin.

W czasie wolnym rozwijam swoje pasje: ćwiczę jogę oraz biegam regularnie dla Fundacji SYNAPSIS i Wings for Life.